Κατεβαστε Το μενου μας

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

Διαγωνισμός Ψαροκόκκαλο

Διαγωνισμός Ψαροκόκκαλο

Οροι συμμετοχης διαγωνισμου

To εστιατόριο Ψαροκόκκαλο διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Ψαροκόκκαλο-Ταξίδι στα Τρίκαλα Κορινθίας», ( εφεξής «διαγωνισμός») που θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους συμμετοχής (εφεξής «όροι»), που θα είναι αναρτημένοι και συνεχώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο psarokokkalo.restaurant

Περιγραφή του διαγωνισμού

Με κάθε γεύμα ή δείπνο στο εστιατόριο Ψαροκόκκαλο , o πελάτης θα έχει το δικαίωμα να παίρνει ένα κουπόνι συμμετοχής που θα έχει επάνω ένα μοναδικό κωδικό συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει αυτό τον κωδικό στον ιστότοπο psarokokkalo.restaurant μαζί με τα στοιχεία του για να μπει στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι (3 διανυκτερεύσεις) στα Τρίκαλα Κορινθίας για δύο άτομα στον ξενώνα  «Ενθύμιο suites», για ένα τραπέζι 6 ατόμων αξίας 120€, για ένα τραπέζι 4 ατόμων αξίας 80€ και για ένα τραπέζι 2 ατόμων αξίας 40€.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από 19/10/17 – 30/11/17 και ώρα 23:59.

Το ψαροκόκκαλο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση του, να μεταθέσει, να παρατείνει ή να ανακαλέσει την περίοδο ισχύος του παρόντος διαγωνισμού ή να ματαιώσει εξ’ ολοκλήρου το διαγωνισμό κατά την κρίση του, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων συμμετοχής, των επάθλων ή των ημερομηνιών έναρξης/λήξης, αλλά και όλων των παραπάνω, οι ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα psarokokkalo.restaurant

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται παραπάνω, όλα τα κουπόνια συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν το ψαροκόκκαλο. Ρητά αναφέρεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν διεκδικούν απολύτως καμία απαίτηση επάθλου, αποζημιώσεως ή οποιασδήποτε απαίτησης από το ψαροκόκκαλο ή συνεργαζόμενη εταιρία ή φυσικό πρόσωπο.

Μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης δεν θα γίνονται δεκτές νέες καταχωρήσεις. Οποιαδήποτε συμμετοχή μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να αξιώσει κάποιο από τα παρελθόντα, τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

Πλούσια Δώρα & Έπαθλα

Δικαιωμα συμμετοχης

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται στο ψαροκόκκαλο καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (Α’) και δεύτερου (Β’) βαθμού.

Δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου έχουν μόνο όσοι συμμετέχοντες έχουν παραλάβει κουπόνι μετά από γεύμα ή δείπνο στο ψαροκόκκαλο  και έχουν καταχωρήσει πλήρως και ορθά τα αληθή προσωπικά τους στοιχεία όπως αυτά ζητούνται και καταχωρούνται στη φόρμα συμμετοχής της ιστοσελίδας psarokokkalo.restaurant

Τρόπος και προϋποθέσεις συμμετοχής

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι το γεύμα ή το δείπνο στο εστιατόριο ψαροκόκκαλο .

Βήμα 1

Με κάθε γεύμα ή δείπνο ο καταναλωτής θα μπορεί να παραλαμβάνει από τον υπεύθυνο του εστιατορίου ένα (1) κουπόνι συμμετοχής ανεξαρτήτως ύψους ποσού κατανάλωσης.

Βήμα 2

Μετά από την παραλαβή του κουπονιού, θα πρέπει να κρατήσει το κουπόνι συμμετοχής και να εισάγει τον κωδικό που αναγράφεται σε αυτό, μαζί με τα στοιχεία του, στο σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα psarokokkalo.restaurant

Έγκυρες είναι μόνο οι συμμετοχές των κωδικών αριθμών που έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα psarokokkalo.restaurant  και έχουν λάβει το μήνυμα («Η συμμετοχή σας ήταν επιτυχής») μετά την συμπλήρωση των πεδίων στη σχετική φόρμα. Η εισαγωγή του κωδικού και των προσωπικών στοιχείων του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου. Το ψαροκόκκαλο δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλει ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση που η διαδικασία καταχώρησης δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Κάθε κωδικός που βρίσκεται στα κουπόνια συμμετοχής είναι μοναδικός.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών ανά φυσικό πρόσωπο.

Η αντιστοίχιση του κάθε μοναδικού κωδικού που υπάρχει στο κουπόνι συμμετοχής με τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα γίνεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα psarokokkalo.restaurant  γι’ αυτό η πιστοποίηση των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του επάθλου στον νικητή.

Οι έχοντες κουπόνι συμμετοχής με κωδικό που δεν έχει καταχωρηθεί ή δεν έχει καταχωρηθεί στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, δεν μπορούν να αξιώσουν κάποιο από τα παρελθόντα, τα τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

Το ψαροκόκκαλο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης – κακόβουλης ενέργειας.

Δώρα – Έπαθλα

Τα δώρα περιλαμβάνουν για τον 1ο νικητή, ένα ταξίδι 4 ημερών (3 διανυκτερεύσεων) στα Τρίκαλα Κορινθίας για 2 άτομα. Για τον 2ο νικητή, ένα τραπέζι για 6 άτομα αξίας 120€. Για τον 3ο νικητή, ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 80€. Για τον 4ο νικητή ένα τραπέζι για 2 άτομα, αξίας 40€.

Το 1ο δώρο, το ταξίδι στα Τρίκαλα Κορινθίας περιλαμβάνει την διαμονή στον ξενώνα «ενθύμιο suites» για 3 νύχτες.

Ο νικητής του ταξιδιού έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ταξίδι από 8/12/17 έως και 28/2/18 που θεωρείται και η τελευταία μέρα διανυκτέρευσης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ξενώνα «ενθύμιο  suites» για διαθεσιμότητα δωματίων. Ο 2ος, 3ος και 4ος νικητής θα μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο του στο κατάστημα την ίδια χρονική περίοδο, από 8/12/17 – 28/2/18 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για διαθεσιμότητα τραπεζιού.

Τα δώρα είναι προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται, δεν κληρονομούνται, δεν ανταλλάσσονται ούτε αντικαθίστανται με άλλο και δεν εξαργυρώνονται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

Κλήρωση/ανάδειξη νικητών

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κλήρωση στο εστιατόριο ψαροκόκκαλο  στις 7/12 και ώρα 18:00μ.μ.

Από την κλήρωση θα προκύπτουν 4 τυχεροί και 4 αναπληρωματικοί.

Ανακοίνωση & Ενημέρωση Νικητών

Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει στο psarokokkalo.restaurant  και θα ενημερωθούν και οι ίδιοι οι νικητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ανακοίνωση θα γίνει στις 8/12/17. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί από τους νικητές ή οι νικητές δεν πληρούν οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου απόλλυται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης των ονομάτων των νικητών και μεταβιβάζεται στους αναπληρωματικούς νικητές που έχουν αναδειχθεί από την κλήρωση του διαγωνισμού.

Ομοίως, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου από τους αναπληρωματικούς, απόλλυται οριστικά εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της πρώτης επικοινωνίας μαζί τους.

Παράδοση δώρου

Ο 1ος νικητής θα πρέπει να μεταβεί με δικά του έξοδα στο ψσροκόκκαλο, Ελευθερίου Βενιζέλου 19, 15127 Μελίσσια, τηλ. 2108077535 για την παραλαβή του δώρου σε μέρα και ώρα που θα ορίσει το ψαροκόκκαλο.

Τα δώρα μπορεί να ακυρωθούν αυτόματα κατά την απόλυτη βούληση του ψαροκόκκαλου στις περιπτώσεις που

  • Οποιοδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους νικητές της κλήρωσης είναι ψευδή
  • Οι νικητές της κλήρωσης δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα τους ζητηθούν για την επιβεβαίωση των προσωπικών τους στοιχείων (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
  • Δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στους παρόντες όρους
  • Δεν επιθυμούν να αποδεχθούν πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις του δώρου ή οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος τους οποίους έχουν ήδη αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ως προϋπόθεση της συμμετοχής στο διαγωνισμό

Σε περίπτωση που οι νικητές δεν αποδεχθούν το δώρο ή για οποιονδήποτε λόγο δεν το παραλάβουν αυτό εγκαίρως, χάνουν το δικαίωμα τους.

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων για τη διεκδίκηση του επάθλου

Ο συμμετέχων στον διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομο του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Ελλιπή, μη ορθά ή αναληθή στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και κακόβουλη χρήση των μέσων συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού, κατά απόλυτο δικαίωμα και την απόλυτη κρίση του ψαροκόκκαλου, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού ή ακόμα και ανάκλησης επάθλου εφόσον έχει δοθεί.

Οι νικητές θα κληθούν, κατά την αποκλειστική βούληση του ψαροκόκκαλου, να παρέχουν κάποια προφορική δήλωση, να συμμετέχουν σε φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση για λόγους δημοσιότητας κατά την παραλαβή του δώρου τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για τον 1ο νικητή, χωρίς καμία οικονομική άλλη απαίτηση.

Το ψαροκόκκαλο διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί τα ονόματα των νικητών και φωτογραφικό ή βίντεο υλικό στην ιστοσελίδας του, στη σελίδα του στο facebook ή κάθε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος, ιστοσελίδες)

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, e-mail) εισάγονται αυτόματα σε βάση δεδομένων και επεξεργάζονται για τις ανάγκες υλοποίησης και δημοσιότητας του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή βούληση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους και την τήρηση αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Επίσης αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών, μηνιαίων ενημερώσεων (newsletter) που θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από το ψαροκόκκαλο ή τρίτους συνεργάτες για λογαριασμό του. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση των ονομάτων τους με σκοπό την προώθηση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους και μπορούν να το διατυπώσουν στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας psarokokkalo.restaurant .  Το προαναφερθέν αίτημα διαγραφής των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και νικητών προ της ημερομηνίας κλήρωσης που αντιστοιχεί στη συμμετοχή τους, ή η άρνηση της δημοσιοποίησης των στοιχείων των νικητών συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό της συμμετοχής και απώλεια κάθε δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου.

Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και αν τροποποιηθούν μελλοντικώς και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα psarokokkalo.restaurant

Ολόφρεσκα θαλασσινά

5 Χρονια Ψαροκοκκαλο

Μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας στον χώρο των θαλασσινών, πριν 5 χρόνια αποφασίσαμε να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα.

Σπιτικές γεύσεις, οικογενειακή ατμόσφαιρα, φιλική εξυπηρέτηση, μεγάλες μερίδες, προσιτές τιμές, άριστη σχέση ποιότητας –τιμής, είναι τα χαρακτηριστικά που μας αντιπροσωπεύουν.

Η ομάδα του Ψαροκόκκαλου σας ευχαριστεί από την καρδιά της για την αγάπη και την στήριξη όλων αυτών των ετών.

Σας υποσχόμαστε να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο!